Kurban Bayramı Projesi 1443 - 2022 Çad

  • Home
  • Kurban Bayramı Projesi 1443 - 2022 Çad
  • Days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds

Kurban Bayramı Projesi 1443 - 2022 Çad

2 Donation
340000 RM
Raised: 340000 RM
Target: 340000 RM

Kurban Bayramı Projesi 1443-2022 Çad

Fakir bir ülke olan Çad'da halk, yaşam ve güvenlik istikrarsızlıkları sebebiyle hayati yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanıyor. Aynı zamanda Çad'ın denize kıyısının olmaması iş imkanı olanaklarını da azaltıyor. Yaklaşık 15,9 milyon nüfusu ile Çad, İnsani Gelişme Endeksi'nde dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak endekse dahil edilen 189 ülke arasından 187'nci sırada yer alıyor.

Ülkenin yoksulluk oranlarına bakıldığında da durum maalesef aynı. Ülkenin yoksulluk oranının toplam nüfusun %85,7'sine, aynı dönemdeki ağır yoksunluk oranının ise nüfusun %62,3'üne ulaşması halkın yaşadığı zorlukları kanıtlar nitelikte.

 

Projenin Önemi:

Ülkenin artan yoksulluk oranı ve yaşam maaliyetleri sebebiyle Çad halkı ülke bekasını ve toplumsal barışı tehdit eden durumlarla karşı karşıyadır. Bu kapsamda Ensany Platformu Çad halkını desteklemek için kurbanın bir ibadet olduğu ve asıl amacının Yüce Allah'ın rızasını kazanmak ve yardım etmek olduğu bilinciyle Çad'da ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı projesi yürütmüştür.

 

Projenin Genel Amacı:

Çad'da ki kurban projesi, sosyal dayanışma ilkelerini harekete geçirerek yoksul ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Kesilip Dağıtılan Kurban Sayısı:

Koyun sayısı: 120.

 

Mali Çalışma:

19.000 ABD Doları değerindeki kurban projesi Çad'da hayata geçirildi.

 

Bu projeye destek olun, çünkü fedakarlığınız muhtaçların beklediği bir hediyedir.

Ready to get started? Join thousands of others today.

Become a Volunteer
Register By calling us +60 11-1111 1084